Khách sạn bảo tàng Antakya – Thổ Nhĩ Kì

Khách sạn nằm gần nhà thờ Saint Peter, trên núi Starius ở Antakya, được cho là nơi đặt hội thánh Kitô giáo đầu tiên. Tổng thể có 199 phòng được dựng lên trên một địa điểm phát hiện khảo cổ có từ thời cổ đại. Bảo tàng Khách sạn Antakya được xây dựng kế thừa tính bản địa, kết hợp giữa lịch sử và hiện đại.

Continue reading “Khách sạn bảo tàng Antakya – Thổ Nhĩ Kì”
Advertisement