Trường thủ công METI

Bangladesh là một vùng đất phù sa màu mỡ nằm ở Vịnh Bengal và là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới. Trung bình gần 1000 người/km2 và có đến hơn 80% dân số sống ở khu vực nông thôn. Phần lớn vật liệu xây dựng truyền thống xây dựng ở địaContinue reading “Trường thủ công METI”

Advertisement

ĐIỂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên đối chiếu điểm của mình, nếu có sai sót mang bài + mô hình (nếu có) lên phòng 509 để kiểm tra lại. ĐỒ ÁN 1 Lớp 63KD1, 63KD4, 63KD6, 63KDE, 63QH2 CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT Lớp 60KD1, 60KD2 CƠ SỞ KIẾN TRÚC 1 Lớp 64KD4; 64KD1; CƠ SỞ KIẾN TRÚC Lớp 64QH1Continue reading “ĐIỂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020”