Trường thủ công METI

Bangladesh là một vùng đất phù sa màu mỡ nằm ở Vịnh Bengal và là nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới. Trung bình gần 1000 người/km2 và có đến hơn 80% dân số sống ở khu vực nông thôn. Phần lớn vật liệu xây dựng truyền thống xây dựng ở địa phương là đất và tre, tuy nhiên, kỹ thuật xây dựng này dễ bị lỗi và nhiều công trình thiếu nền móng và các lớp chống ẩm. Những tòa nhà như vậy đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên, thường dễ bị hư hại và thời gian trung bình chỉ kéo dài 10 năm.

Continue reading “Trường thủ công METI”
Advertisement

ĐIỂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên đối chiếu điểm của mình, nếu có sai sót mang bài + mô hình (nếu có) lên phòng 509 để kiểm tra lại.

ĐỒ ÁN 1

CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT

CƠ SỞ KIẾN TRÚC 1

Lớp 64KD4; 64KD1;

CƠ SỞ KIẾN TRÚC

Lớp 64QH1

DIỄN HỌA TRÌNH BÀY

64QHC; 64KDNTC

CƠ SỞ THIẾT KẾ 1

64QHC; 64KDNC

LÝ THUYẾT SÁNG TÁC VÀ CƠ SỞ TẠO HÌNH KIẾN TRÚC

63QH1; 63QH2

CƠ SỞ TẠO HÌNH KIẾN TRÚC

63KD1; 63KD2