CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 24/10/2019 Địa điểm: Phòng 509.A1 Nội dung chấm: Đăng ký phần kỹ thuật Phân tích, đánh giá hiện trạng (2 điểm) Phân tích ý tưởng thiết kế (3 điểm) Tổng mặt bằng công trình (2 điểm) Các mặt bằng công trình (3 điểm) Yêu cầu sinh viên có mặtContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020”

Advertisement

CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – KD60

Thời gian:13h30, thứ Tư, ngày 30/10/2019 Địa điểm và danh sách Hội đồng Sinh viên in từ 6-8 bản, chuẩn bị bảng, que chỉ để trình chiếu, mang mô hình đi thể hiện (nếu có). Lưu ý: Tất cả các bản vẽ của ĐATH phải có chữ ký của GVHD, nếu không sẽ không đượcContinue reading “CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP – KD60”