CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 24/10/2019

Địa điểm: Phòng 509.A1

Nội dung chấm:

  • Đăng ký phần kỹ thuật
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng (2 điểm)
  • Phân tích ý tưởng thiết kế (3 điểm)
  • Tổng mặt bằng công trình (2 điểm)
  • Các mặt bằng công trình (3 điểm)

Yêu cầu sinh viên có mặt đúng giờ. Mang theo phiếu thông đồ án hàng tuần đến kiểm tra.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: