Thông báo đồ án tổng hợp lớp nguyện vọng kỳ 2 năm 2019-2020

Nhiệm vụ thiết kế, khu đất, phiếu thông đồ án và form mẫu các bạn sinh viên lấy theo đường link sau: DATH-LOPNV Lịch thông đồ án cụ thể sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên theo Danh sách phân công hướng dẫn. Thời gian thông qua đồ án từ 17/03/2020 đến 22/05/2020Continue reading “Thông báo đồ án tổng hợp lớp nguyện vọng kỳ 2 năm 2019-2020”

Advertisement