Thông báo đồ án tổng hợp lớp nguyện vọng kỳ 2 năm 2019-2020

Nhiệm vụ thiết kế, khu đất, phiếu thông đồ án và form mẫu các bạn sinh viên lấy theo đường link sau: DATH-LOPNV

Lịch thông đồ án cụ thể sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên theo Danh sách phân công hướng dẫn.

Thời gian thông qua đồ án từ 17/03/2020 đến 22/05/2020 ( tuần 13-22). Thể hiện từ 23-28/05/2020(tuần 23). Nộp bài 9h00 sáng thứ sáu , 29/05/2020 tại văn phòng bộ môn Lý thuyết và lịch sử Kiến trúc , 509-A1

LƯU Ý: Phương thức nộp bài có thể được điều chỉnh, các bạn sinh viên theo dõi trên trang web sẽ có thông báo sau.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: