THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 CỦA ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

Lịch kiểm tra tiến độ lần 3 của ĐATN đợt 3 vào sáng thứ 6 ( ngày 08/05/2020). Phương thức chấm tiến độ sẽ do giáo viên hướng dẫn lựa chọn online hay trực tiếp. Yêu cầu: Sinh viên nộp khối lượng bản vẽ đầy đủ cả phần kiến trúc và kỹ thuật. Lưu ý:Continue reading “THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 CỦA ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020”