CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ đợt 1 – Đồ án TN đợt 4. Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 26/06/2020; Địa điểm: P509.A1; Nội dung kiểm tra gồm: + Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm) + Nhiệm vụ thiết kế chiContinue reading “CHẤM TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020”

ĐIỂM HỌC KỲ II

Những lớp nào thầy cô cho phép lớp trưởng lên bộ môn lấy bài về thì lưu ý giữ gìn và bảo quản bài để khi có khiếu nại thì sẽ có minh chứng. Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cậpContinue reading “ĐIỂM HỌC KỲ II”

ĐỒ ÁN 1, 2 NGUYỆN VỌNG LỚP NV17 – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

Đồ án dân dụng 1: Nhiệm vụ thiết kế đồ án 1 Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án 2. Đồ án dân dụng 2: Nhiệm vụ thiết kế đồ án 2 Lịch phân công và kế hoạch làm đồ án Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy cô hướngContinue reading “ĐỒ ÁN 1, 2 NGUYỆN VỌNG LỚP NV17 – HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 – 2020”

THÔNG BÁO VỀ NỘP BÀI BẢO VỆ VÀ QUYỂN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHO SINH VIÊN LÀM ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày mai, 15/06/2020, các bạn sinh viên làm ĐATN đợt 3 năm học 2019-2020 bắt đầu in bài và xin chữ ký GVHD để bảo vệ ĐATN chính thức. Hạn cuối các bạn nộp bài là 11h sáng thứ 3, ngày 16/06/2020. Mọi chi tiết, sinh viên lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

Kế hoạch thực hiện đồ án Danh sách sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 4 tại Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc Phiếu theo dõi dowload tại đây ( sinh viên tự in và mang theo mỗi buổi làm việc để giảng viên nhận xét) CHÚC CÁC BẠN LÀM ĐỒContinue reading “THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020”