THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

Kế hoạch thực hiện Danh sách sinh viên phân theo nhóm hướng dẫn Nhiệm vụ thiết kế Phiếu thông đồ án Hiện trạng khu đất Form đồ án tổng hợp Capital place Hanoi ( Dự án tham khảo) Lưu ý: Sinh viên liên hệ với GVHD theo số điện thoại trong danh sách phân nhómContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 – 2021”

Advertisement