THÔNG BÁO CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 64KDEC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

  • Nội dung thể hiện giữa kỳ:
  1. Sinh viên trình bày khối lượng cơ bản của phương án trên khổ giấy A1 + làm mô hình nghiên cứu ;
  2. Chấm sơ khảo và chấm tại chỗ. Sau buổi chấm giảng viên sẽ tổng hợp và nhận xét trước toàn lớp;
  3. Nội dung thể hiện: Sơ đồ phân tích khu đất – tổng mặt bằng – mặt bằng – mặt cắt – các phối cảnh.

Lưu ý: Thể hiện đồ án tùy theo khả năng của cá nhân, không hạn chế về phương pháp và chất liệu thể hiện. Sinh viên thực hiện bảo vệ báo cáo trước hội đồng.

Hình thức bảo vệ sơ khảo: Sinh viên dán bài lên bảng trình bày. Mang theo băng dính giấy, ghim và thước chỉ.

  • Thời gian: Chấm giữa kỳ Đồ án kiến trúc 1 lớp 64KDEC thứ 6, ngày 2/10/2020

– 6h45′ Sinh viên đến để chuẩn bị

– 7h30 Hội đồng bắt đầu chấm

Hội đồng 1 (24 sv): Phòng H3.36

Thầy Đỗ Trọng Chung

Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Thầy Trần Giang Nam

Hội đồng 2 (23 sv): Phòng H3.37

Thầy Nguyễn Đình Thi

Thầy Nguyễn Tất Thắng

Advertisement

THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng: Tại đây

Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1: GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương, SĐT 0859711111

Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 2: GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238

Môn Cơ sở kiến trúc: GVHD cô Nguyễn Hồng Hương, SĐT 0982000227

Sinh viên liên hệ trực tiếp với các giảng viên được phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại 0822590886 hoặc lên văn phòng bộ môn phòng 509.A1

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Đồ án kiến trúc dân dụng 1:

GVHD: Cô Nguyễn Ngọc Hương, Sđt: 0859711111

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

Nhiệm vụ thiết kế

Sinh viên nộp đồ án 1 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 13/11/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ ký thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.

Đồ án kiến trúc dân dụng 2:

GVHD: Thầy Ngô Việt Anh, Sđt: 0985888238

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

Nhiệm vụ thiết kế

Sinh viên nộp đồ án 2 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 20/11/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ ký thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.