THÔNG BÁO CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 64KDEC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách chấm giữa kỳ: Tại đây Nội dung thể hiện giữa kỳ: Sinh viên trình bày khối lượng cơ bản của phương án trên khổ giấy A1 + làm mô hình nghiên cứu ; Chấm sơ khảo và chấm tại chỗ. Sau buổi chấm giảng viên sẽ tổng hợp và nhận xét trước toànContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 64KDEC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021”

Advertisement

THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng: Tại đây Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1: GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương, SĐT 0859711111 Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 2: GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238 Môn Cơ sở kiến trúc: GVHD cô Nguyễn Hồng Hương, SĐT 0982000227 SinhContinue reading “THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021”

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Đồ án kiến trúc dân dụng 1: GVHD: Cô Nguyễn Ngọc Hương, Sđt: 0859711111 Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể. Nhiệm vụ thiết kế Sinh viên nộp đồ án 1 vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 13/11/2020) tại VP Bộ môn 509Continue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021”