THÔNG BÁO VỀ LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên liên hệ với thầy Trương Ngọc Lân, sđt 0912101142 để thi kết thúc môn lý thuyết sáng tác kiến trúc lớp ĐQT, kỳ 2 năm học 2019-2020 trước ngày 10/8/2020. Sau thời gian này, các bạn lớp ĐQT môn LTSTKT sẽ bị ghi là BH.

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1, 2 LỚP NGUYỆN VỌNG KỲ 3 NĂM 2019-2020

Sinh viên nộp đồ án vào 14h00’ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 14/08/2020) tại VP Bộ môn 509 A1. Sinh viên nộp theo bài tờ kí thông qua đồ án, nếu thiếu sẽ không được chấm bài.