ĐIỂM HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 506.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô

I. Điểm môn Vẽ ghi

64KD1, 64KD2, 64KD3, 64KD4, 64KD5, 64KDF, 64QH1

II. Điểm môn Đồ án kiến trúc 2

64KDNTC

III. Đồ án kiến trúc dân dụng 1

LOPNV20

IV. Đồ án kiến trúc dân dụng 2

LOPNV20

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: