THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐIỀU CHỈNH PHÒNG ZOOM)

Cùng với thông báo trước, Bộ môn gửi tới các bạn SV bảo vệ ĐATN đợt 3 ngày 15-07-2021 chi tiết “THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN” – Xem tại đây.

***** Các bạn SV lưu ý đọc kỹ và làm theo hướng dẫn!!!

Một số yêu cầu quan trọng:

  • Sinh viên đổi tên (Rename) theo nguyên tắc: STT-Họ tên-Lớp. Ví dụ: 02-Nguyễn Văn An-61KD1 (STT là thứ tự trong danh sách từng Hội đồng).
  • Sinh viên tự record toàn bộ quá trình bảo vệ của mình để lưu trữ, sử dụng khi có yêu cầu cần thiết (bắt buộc).
  • Sinh viên chỉ trình chiếu bằng Slide PPT hoặc Ảnh JPG hoặc PDF.
  • Đối với các phòng của H0: Xem ID trong thông báo đính kem, Pass như cũ.

Bản ảnh:

Các bạn có thể cập nhật thêm thông tin theo đường link này: https://www.facebook.com/Khoa-Ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-v%C3%A0-Quy-ho%E1%BA%A1ch-Th%C3%B4ng-tin-sinh-vi%C3%AAn-384220168879511/

Advertisement