THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 62KD – NĂM HỌC 2021-2022 (ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐATH)

Kế hoạch thực hiện Danh sách sinh viên phân theo nhóm hướng dẫn Phiếu thông đồ án (sinh viên in phiếu này đến xin chữ ký của GVHD khi học tập trung) Form đồ án tổng hợp Bộ môn có 2 đề ĐATH là Bệnh viện Đa khoa 500 giường và Viện dưỡng lão choContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 62KD – NĂM HỌC 2021-2022 (ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐATH)”