THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 62KD – NĂM HỌC 2021-2022

Kế hoạch thực hiện Danh sách sinh viên phân theo nhóm hướng dẫn Phiếu thông đồ án (sinh viên in phiếu này đến xin chữ ký của GVHD trong mỗi buổi làm việc) Form đồ án tổng hợp Bộ môn có 2 đề ĐATH là Bệnh viện Đa khoa 500 giường và Viện dưỡng lãoContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 62KD – NĂM HỌC 2021-2022”