THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDCQC VÀ LỚP 66KDNC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế Khu đất 1 Khu đất 2 Phiếu thông đồ án Chấm đồ án vào thứ 7 của tuần thể hiện (Lịch chấm cụ thể sẽ được giảng viên truyền đạt đến lớp và thông báo trên trang website của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc). Lưu ý: – Điểm quáContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDCQC VÀ LỚP 66KDNC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022”