THÔNG BÁO VỀ LỚP NV LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC LOPNV20 VÀ LỚP NV LỊCH SỬ NỘI THẤT LOPNV21 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng Lý thuyết sáng tác kiến trúc LOPNV20 và lớp nguyện vọng Lịch sử nội thất LOPNV21: Thầy Trần Giang Nam, SĐT 0942236384 Sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên được phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng. Mọi thắc mắc sinh viênContinue reading “THÔNG BÁO VỀ LỚP NV LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC LOPNV20 VÀ LỚP NV LỊCH SỬ NỘI THẤT LOPNV21 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1+2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên phân công giảng dạy các lớp nguyện vọng Đồ án: Tại đây Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1: Nhiệm vụ thiết kế Khu đất GVHD cô Nguyễn Ngọc Hương, SĐT 0859711111 GVHD thầy Ngô Việt Anh, SĐT 0985888238 2. Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 2: Nhiệm vụ thiết kếContinue reading “THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1+2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022”