THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ 1 – ĐATN đợt 2 Thời gian: 8h30′ sáng thứ 6, ngày 18/3/2022; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm: + Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm); + Nhiệm vụ thiết kế chi tiết; + Bản đồContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022”