LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 65

Thời gian: 02 tuần từ ngày 21/3/2022 đến hết ngày 3/4/2022 Học lý thuyết: Sáng thứ Hai, ngày 21/3/2022 8h00′: Đối với các lớp 65KD1, 65KD2, 65KD3; 10h00′: Đối với các lớp 65KD4, 65KD5 và 65KDF. Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 25/3/2022 (thời gian cụ thể SV liên hệ với GV) Nộp bài:Continue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 65”