THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023 Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 6/01/2023. (Lưu ý: Sinh viên đến trước 8h00 để chuẩn bị) Nội dung chấm: Sinh viên cần in tối thiểu 08 bản A0 để trình bày, mang mô hình đi thể hiện. Chủ động thuêContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023”

Advertisement

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

Kế hoạch làm việc – Bắt đầu từ tuần 19 (12/12/2022) Sinh viên nộp bài vào thứ 6 ngày 13/01/2023 trước 16h00′ tại Văn phòng bộ môn, phòng 509.A1. Danh sách sinh viên – Sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể. Chúc các bạn làm bàiContinue reading “THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023”

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ lần 3 – ĐATN đợt 1 Nội dung chấm: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và Phần kỹ thuật. Danh sách chấm: Tại đây

CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – NĂM HỌC 2022-2023

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án dân dụng 2 Đối với lớp 66KD1,2,3,4 và QH lúc 8h00, thứ Bảy, 31/12/2022. ĐỐI VỚI LỚP 66KDEC, 66KDFC: – Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng. – Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ. Danh sách Hội đồng: Lớp 66KDEC, LớpContinue reading “CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – NĂM HỌC 2022-2023”