LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 65

Thời gian: 02 tuần từ ngày 21/3/2022 đến hết ngày 3/4/2022 Học lý thuyết: Sáng thứ Hai, ngày 21/3/2022 8h00′: Đối với các lớp 65KD1, 65KD2, 65KD3; 10h00′: Đối với các lớp 65KD4, 65KD5 và 65KDF. Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 25/3/2022 (thời gian cụ thể SV liên hệ với GV) Nộp bài:Continue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI KHÓA 65”

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ 1 – ĐATN đợt 2 Thời gian: 8h30′ sáng thứ 6, ngày 18/3/2022; Địa điểm: P509.A1; Nội dung chấm: + Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm); + Nhiệm vụ thiết kế chi tiết; + Bản đồContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDCQC VÀ LỚP 66KDNC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế Khu đất 1 Khu đất 2 Phiếu thông đồ án Chấm đồ án vào thứ 7 của tuần thể hiện (Lịch chấm cụ thể sẽ được giảng viên truyền đạt đến lớp và thông báo trên trang website của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc). Lưu ý: – Điểm quáContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66KDCQC VÀ LỚP 66KDNC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Kế hoạch thực hiện đồ án Danh sách sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 2 tại Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc Phiếu theo dõi dowload tại đây (sinh viên tự in và mang theo mỗi buổi làm việc để GVHD nhận xét) Sinh viên liên hệ trực tiếp vớiContinue reading “THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66QHC VÀ LỚP 66KDNTC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Nhiệm vụ thiết kế Khu đất 1 Khu đất 2 Phiếu thông đồ án Chấm đồ án vào thứ 7 của tuần thể hiện (Lịch chấm cụ thể sẽ được giảng viên truyền đạt đến lớp và thông báo trên trang website của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc). Lưu ý: – Điểm quáContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 66QHC VÀ LỚP 66KDNTC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022 Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 15/3/2022. (Lưu ý: Sinh viên đến trước 8h00 để chuẩn bị) Danh sách hội đồng Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bảnContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo lịch nộp báo cáo thực tập Cán bộ kỹ thuật ( thực tập tốt nghiệp) của các bạn sinh viên thuộc danh sách hướng dẫn tại Bộ môn như sau: Thời gian: 8h00 – 16h00 thứ 2 ngày 14/2/2022; Địa điểm: Văn phòng BộContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 CỦA ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 3 của ĐATN đợt 1 vào thứ 6 (ngày 21/01/2022). Phương thức kiểm tra tiến độ: chấm online. Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và Phần kỹ thuật. Lưu ý: Sinh viên liên hệContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 CỦA ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP VÀ THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT: 1. Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Trần Giang Nam, sđt 0942236384; Lịch ôn tập: 12h15 thứ 4 (tiết 7-9), ngày 05/01/2022 Và 6h45 thứ 6 (tiết 1-3), ngày 07/01/2022 Tại phòng Zoom 604.H1 (ID: 5621880003) Lịch thi: Ngày thi: 20/01/2022 Phòng ZoomContinue reading “THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP VÀ THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022”

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Hình thức thực tập: Trực tuyến 2. Mục đích, yêu cầu và nội dung: (đọc kỹ file hướng dẫn kèm theo) 3. Hình thức nộp báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD 1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới,Continue reading “THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022”