KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 8-2012) KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

 KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 8-2012) KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

1. THỜI GIAN LÀM TỐT NGHIỆP: 19 TUẦN
(TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 20): ngày 13/8/2012 đến ngày 29/12/2012
– Tuần 01 (từ ngày 13/8/2012 đến 18/8/2012): Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp
– Tuần 02 (từ ngày20/8/2012 đến ngày 25/8/2012): Làm việc theo danh sách phân công GVHD về các bộ môn
– Tuần 06: (từ ngày 17/9/2012 đến 22/9/2012): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 1:
– Tên đề tài.
– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (có đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch).
– Bản đồ khu đất ( gồm bản đồ vị trí và bản đồ hiện trạng 1/500).
– Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình (với BMDD, BMLT&LS, CN), sơ phác quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian (với BMQH, KTCQ).
– Đăng ký phần kỹ thuật cho đồ án (Nội thất, kết cấu, VLKT, CQ, hạ tầng với đề tài công trình- hạ tầng- quy hoạch, Đánh giá tác động môi trường với đề tài Quy hoạch – Công nghiệp).
– Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 2 và điểm chấm sơ khảo.
– Tuần 14: (từ ngày 12/11/2012 đến 17/11/2012) : Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại BM
Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2:
– Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình. Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.
– Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 1 và điểm chấm sơ khảo.

2. CHẤM SƠ KHẢO
– Tuần 21 (từ ngày 31/12/2012 đến 05/01/2013)
Sinh viên nộp 01CD và 01 quyển thuyết minh cho bộ môn trong ngày bảo vệ sơ khảo.
3. BẢO VỆ TỐT NGHIỆP
– Tuần 22 (từ ngày 07/01/2013 đến 12/01/2013).
Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 thuyết minh cho Hội đồng trong ngày bảo vệ tốt nghiệp.

Chú ý:
– SV vắng các đợt kiểm tra tiến độ không có lý do chính đáng, BM lập danh sách gửi về Khoa để đình chỉ ĐATN.
– SV tự ý bỏ ĐATN mà không có sự đồng ý của GVHD cũng sẽ bị đình chỉ một năm và chỉ được làm cùng với khóa tiếp theo (không được làm đợt tiếp theo).
– Ngày, giờ chấm cụ thể sơ khảo và bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên xem thông báo tại VPKhoa và VP các Bộ môn chuyên ngành.

Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2012

KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

Advertisement

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA CŨ HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MON LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

GHI CHÚ

2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1 Thầy  Nguyễn  Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

4SV

2084551 VŨ TRUNG DŨNG 51KD5
2035451 NGUYỄN HUY HÙNG 52KD7
2003652 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 53KD1
2042252 VŨ NGỌC NGHĨA 52KD7 Thầy  Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

3SV

2104752 NGÔ QUÝ HOÀN 52KD8
2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
2109250 NGUYỄN THANH PHI 51KD7 Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

2061750 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 50KD3
2091250 VŨ HÙNG DƯƠNG 51KD8 Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908. 

2080551 NGUYỄN TIẾN THỊNH 51KD4
2035652 NGÔ QUÝ KHOA 52KD4 Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999. 

3SV

2099252 BÙI THÀNH LUÂN 53KD5
2097552 NGUYỄN ANH THẮNG 52KD6
2075152 TRẦN QUANG HẢI 52KD6 Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

4SV

2043651 NGUYỄN VĂN THÀNH 52KD6
2092551 PHẠM VĂN TÙNG 52KD7
2039651 ĐINH QUỐC BÌNH 52KD7
2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7 Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

5SV

2016551 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 51KD1
2048950 TRẦN HUỲNH ANH 50KD5
2042350 NGUYỄN ANH TUẤN 50KD1
2056050 TẠ TRẦN KHƯƠNG DUY 52KD7
2088351 CÙ MINH PHƯƠNG 53KD8 Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

4sv

2108751 HOÀNG VIỆT DŨNG 51KD5
2067552 VŨ THÁI THƯỢNG 52KD8
2032252 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 52KD8

Sinh viên liên hệ trực  tiếp  với thầy hướng dẫn theo số địện thoại ở trên để xác định lịch làm việc. Các thông báo xem trên trang web của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc : https://ltlskt-dhxd.com/

ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53 CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Đồ án tổng hợp cho sinh viên khóa 53kd thuộc sự hướng dẫn của bộ môn lý thuyết và lịch sử kiến trúc gồm 2 đề. Các bạn sinh viên trao đổi với thầy hướng dẫn để chọn 1 trong 2 đề cho mình.

Đề 1: Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất đề 1 (file dwg)

Đề 2: Nhiệm vụ thiết kế

Khu đẩt đề 2 (file dwg)

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 52KD

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

2008450 Trần Văn Việt 50KD3 Thầy

Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

4SV

2006850 Trịnh Tùng Dương 50KD5
2067350 Phạm Văn Ngọc 50KD7
2056150 Đinh Văn Luân 50KD3
2040251 Lê Nguyên Hồng 51KD2 Thầy

Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

4SV

2040451 Nguyễn Trọng Tiến 51KD3
2024451 Đào Thế Chung 51KD4
2029151 Nguyễn Hoài Nam 51KD6
2085151 Bùi Thái Tạo 51KD7 Thầy

Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

4SV

2093851 Nguyễn Thế Vĩnh Lộc 51KD8
2101851 Nguyễn Văn Phúc 51KD6
2078952 Đoàn Văn Chinh 52KD1
2121052 Đào Duy Tùng 52KD2 Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

2003852 Dương Anh Tuấn 52KD3
2067252 Nguyễn Thế Khoa 52KD3 Thầy

Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

4SV

2081451 Ngô Quốc Hương 52KD4
2052552 Ngô Đình Hùng 52KD5
2123452 Vũ Quốc Việt 52KD7
2007752 Nguyễn Ngọc Anh 52KD6 Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

2022352 Lưu Thị Hoa 52KD6
2092052 Lại Duy Long 52KD7 Thầy

Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

4SV

2076250 Trần Sỹ Thịnh 50KD4
2069952 Nguyễn Văn Nam 52KD8
2073652 Nguyễn Thị Thanh Thủy 52KD6

Sinh viên liên hệ trực  tiếp  với thầy hướng dẫn theo số địện thoại ở trên để xác định lịch làm việc. Các thông báo xem trên trang web của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc : https://ltlskt-dhxd.com/

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA NHÓM SINH VIÊN KHÓA 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

2107453 TRẦN ĐÌNH HÒA 53KD1 Thầy

Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

8SV

2029053 PHẠM QUÝ NAM 53KD1
2080253 BÙI CÔNG NGUYÊN 53KD1
2011253 TẠ VIỆT QUANG 53KD1
2103953 PHẠM HOÀNG THÔNG 53KD1
2076253 VƯ­ƠNG VĂN THUẦN 53KD1
2053053 NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN 53KD1
2047153 TRƯ­ƠNG VĂN VIỆT 53KD1
2100753 TRẦN VĂN DƯ­ƠNG 53KD2 Thầy

Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

8SV

2045653 NGUYỄN VĂN ĐẠO 53KD2
2033153 LÊ THỊ HƯ­ƠNG 53KD2
2013053 ĐẶNG THỊ THU HUYỀN 53KD2
2094853 LÊ ĐỨC LINH 53KD2
2039453 NGUYỄN VĂN QUANG 53KD2
2046453 NGUYỄN CHÍ TÂM 53KD2
2101953 TRẦN CÔNG THƯ­ƠNG 53KD2
2081053 NGÔ DUY HUY 53KD3 Thầy

Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

8SV

 

 

2090053 VŨ VĂN LÂM 53KD3
2035353 ĐÀO HOÀNG SƠN 53KD3
2102553 NGUYỄN MẠNH TUẤN 53KD3
2075053 VŨ ĐỨC GIA 53KD4
2044851 NGUYỄN HOÀNG  HIỆP 53KD4
2048753 LÊ VĂN NAM 53KD4
2078253 NGUYỄN VĂN QUYỀN 53KD4
2060053 V­ƯƠNG ĐÌNH TẤN 53KD4 Thầy

Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

8SV

 

 

 

2096053 VŨ NGỌC THÁI 53KD4
2018753 HOÀNG BÁ TRUNG 53KD4
2108453 LÊ VĂN AN 53KD5
2096653 TRẦN TRUNG HIẾU 53KD5
2114653 TRẦN VĂN HIẾU 53KD5
2033453 KHỔNG THỊ BÌNH MINH 53KD5
2075753 TRẦN ĐẠI NGHĨA 53KD5
2031053 ĐINH QUANG THUẬN 53KD3 Thầy

Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

8SV

 

2102853 NGUYỄN HỮU THÁI 53KD5
2033853 HOÀNG ANH TÚ 53KD5
2006553 NGUYỄN ANH TUẤN 53KD5
2007853 NGUYỄN QUANG DUY 53KD6
2089253 HÀ THỊ BÍCH ĐÀO 53KD6
2103553 NGUYỄN MINH ANH 53KD6
2062953 NGUYỄN THỊ LY 53KD6
2026153 MAI THU HƯ­ƠNG 53KD6 Thầy

Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

7SV

2115653 DƯ­ƠNG MINH LUÂN 53KD6
2121653 LÊ HOÀI SƠN 53KD6
2019253 NGUYỄN QUANG TUẤN 53KD6
2021153 PHẠM NGỌC TUẤN 53KD6
2069353 VŨ NGỌC CẢNH 53KD7
2113153 NGUYỄN VĂN ĐOÁN 53KD7
2097953 LÊ NGỌC ANH 53KD3 Thầy

Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

6SV

2016953 PHẠM THU HƯ­ƠNG 53KD3
2087753 ĐÀO THANH TÙNG 53KD3
2025453 LÂM MAI PH­ƯƠNG 53KD8
2099253 PHẠM MINH GIANG 53KD7
2029853 PHẠM VĂN NAM 53KD7
2057653 LÊ MINH NGUYỆN 53KD7 Thầy

Trần Quốc Bảo

Đt:0903255640

4sv

2044553 TRẦN NGỌC TÂN 53KD7
2070453 ĐẶNG VĂN TRƯ­ỜNG 53KD7
2014353 NGUYỄN ANH TUẤN 53KD7
2024453 VŨ VIỆT CÔNG 53KD8 Cô Vũ Ngọc Anh

Đt:0904449103

2112753 LÊ MINH CƯ­ỜNG 53KD8
2090353 NGUYỄN CAO CƯ­ỜNG 53KD8 Cô Nguyễn Hồng Hương

Đt:0982000227

2024753 ĐỖ HẢI ĐỒNG 53KD8
2017653 MAI VĂN HUY 53KD8 Thầy Tôn Đại

Đt:0913204477

3SV

2002553 NGUYỄN QUANG HUY 53KD8
2048853 HOÀNG THUỲ LINH 53KD8
2048453 HOÀNG THỊ LINH GIANG 53KD3 Thầy

Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

6sv

2103353 CAO ANH ĐAM SAN 53KD3
2088351 CÙ MINH  PHƯƠNG 53KD8
2075653 VŨ VIỆT TIẾN 53KD8
2111851 LÊ  VĂN  TUÂN 53KD8
2122453 NGUYỄN THỊ VÂN 53KD8

Sinh viên liên hệ trực  tiếp  với thầy, cô giáo hướng dẫn theo số địện thoại ở trên để xác định lịch làm việc. Đề đồ án tổng hợp và các thông báo xem trên trang web của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc : https://ltlskt-dhxd.com/

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO KHÓA 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Do trùng với kế hoạch đột xuất của nhà trường nên lịch bảo vệ sơ khảo đồ án Tốt nghiệp khóa 52KD của các sinh viên thuộc bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc chuyển từ 8h00 sáng sang 13h30 chiều ngày 30/5/2012. Địa điểm làm việc của các hội đồng và yêu cầu đối với các bạn sinh viên không thay đổi. Các bạn sinh viên lưu ý, tránh nhầm lẫn.

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lich sử Kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo Đồ án Tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 52KD thuộc sự quản lý , hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch sơ khảo như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 30/5/2012.

2. Địa điểm : Các hội đồng làm việc tại phòng 605-608 H1.

3. Yêu cầu : Các bạn sinh viên thể hiện đồ án chính thức trên 8-12 bản A0, không làm nền đen, không trình bày theo khổ dọc. Các bản vẽ cần có chữ ký của thầy hướng dẫn.

4. Nội dung: Mỗi bạn sinh viên trình bày đồ án của mình trong 10 phút trước hội đồng. Hội đồng sẽ đặt câu hỏi để làm rõ các vấn đề trong đồ án.Khi bảo vệ xong nộp 01 tập thuyết minh A3 và 01CD cho hội đồng.

5. Tất cả các bạn sinh viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ. Nếu sinh viên không tham dự bảo vệ sẽ đình chỉ tốt nghiệp.

Danh sach hội đồng xem tại đây—> so khao bmlt 52

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN DÂN DUNG 1 VÀ 2 HỌC KỲ 3 CHO CÁC SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

Các sinh viên đã đăng kỹ học lại đồ án DD1 và 2 tại bộ môn Lỹ thuyết và lịch sử kiến trúc được phân công theo danh sách dưới đây. Các sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách để nhận kế hoạch làm việc.

Danh sách sinh viện xem tại đây

DANH SACH HOC LAI DO AN DD1HK3-2012

DANH SACH HOC LAI DO AN DD2 HK3 nam 2012

Đề cho đồ án DD1 là: Thiết kế quán giải khát trong công viên

Đề cho đồ án 2 là: Thiết kế trường tiểu học 5 lớp

Sinh viên download đề và hiện trang khu đất tại đây

do an 1 ky 3 nam 2012

do an 2 hoc ky 3 nam 2012

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD THUỘC QUẢN LÝ CỦA BM LÝ THUYẾT & LSKT LÀM PHẦN KỸ THUẬT PHẦN KẾT CẤU

Các sinh viên trong danh sách chú ý xem danh sách của bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép (dán ở khoa Kiến trúc và Bộ môn kết cấu bê tông cốt thép) để biết thầy hướng dẫn.

Phan KT-DATN K52-BETONG

THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 CHO KHOÁ 55KD

 

 

Thời gian: Từ 8h đến 16h chủ nhật ngày 15 tháng 04 năm 2012

Dụng cụ cần mang theo: giấy A1, bảng, thước kẻ, bút kim, bút chì, màu…..

Thong bao thiet ke nhanh

Lớp

Thầy, cô phụ trách

Phòng thi

Lớp

Thầy, cô phụ trách

Phòng thi

55KD1 Nguyễn Hồng Hương 105-106H1 55KD5 Trương Ngọc Lân

21-22 H2

55KD2 Đỗ Trọng Chung 107-108H1 55KD6 Lương Thị Hiền

23-24 H2

55KD3 Vũ Thị Ngọc Anh 109-110H1 55CLC Nguyễn Toàn Thắng

27 H2

55KD4 Nguyễn Mạnh Trí 111-112H1