KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH & KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

  1. THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN

 (TỪ TUẦN 30 ĐẾN TUẦN 44): ngày 02/3/2015 đến ngày 06/6/2015

– Tuần 29 (từ ngày 23/02/2015 đến 28/02/2015) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp + Giao đồ án TN

Tuần 30+31 (từ ngày 02/3/2015 đến ngày 14/3/2015): sinh viên làm việc với GVHD theo danh sách phân công đã gửi về các bộ môn

– Tuần 32: (từ ngày 16/3/2015 đến 21/3/2015): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM         Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 1:

– Tên đề tài.

– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (có đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch).

– Bản đồ khu đất ( gồm bản đồ vị trí và bản đồ hiện trạng 1/500).

– Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình (với BMDD, LT, CN), sơ phác quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian (với BMQH, KTCQ).

– Đăng ký phần kỹ thuật của đồ án: Nội thất, Kết cấu, Chiếu sáng, Thông gió, Cảnh quan, Hạ tầng (giao thông, san nền) đối với các thể loại đề tài Công trình- Công nghiệp- Quy hoạch; Đánh giá tác động môi trường, Cấp-thoát nước đối với thể loại đề tài Quy hoạch – Công nghiệp.

          * Lưu ý :  Bộ môn đánh giá kết quả kiểm tra tiến độ của đồ án theo mức : Đạt hoặc Không đạt (không cần cho điểm).

– Từ tuần 33 đến hết tuần 37: (từ ngày 23/3/2015 đến 25/4/2015): Sinh viên tiếp tục làm việc với Cán bộ hướng dẫn.

– Tuần 38: (từ ngày 27/4/2015 đến 02/5/2015)  : Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại Bộ môn

            Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2:

– Toàn bộ khối lượng đồ án trước chính thức thể hiện gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng,  mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình. Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.

  * Lưu ý :  Bộ môn đánh giá kết quả kiểm tra tiến độ theo mức : Đạt hoặc Không đạt (không cần cho điểm).

– Từ tuần 39 đến hết tuần 43: (từ ngày 04/5/2015 đến 06/6/2015): Sinh viên thể hiện đồ án TN.

 

  1. BẢO VỆ SƠ KHẢO

Tuần 44 (từ ngày 08/6/2015 đến 13/6/2015): Sinh viên bảo vệ Sơ khảo tại bộ môn.

     Lưu ý: Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 cho bộ môn trong ngày bảo vệ sơ khảo.

  1. BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

Tuần 46 (từ ngày 22/6/2015 đến 27/6/2015): Bảo vệ chính thức Đồ án tốt nghiệp.

     Lưu ý: Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 thuyết minh A3 cho Hội đồng chấm TN trong ngày bảo vệ tốt nghiệp.

 

Chú ý:

– SV vắng các đợt kiểm tra tiến độ không có lý do chính đáng, BM lập danh sách gửi về Khoa để đình chỉ ĐATN.

– SV tự ý bỏ ĐATN mà không có sự đồng ý của GVHD cũng sẽ bị đình chỉ 01 năm và chỉ được làm cùng với khóa tiếp theo (không được làm vào đợt tiếp theo).

– Ngày, giờ, địa điểm cụ thể chấm Sơ khảo và Bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên xem thông báo tại VP Khoa và VP các Bộ môn chuyên ngành.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: