DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH, KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT
MÃ SỐ SV
HỌ TÊN
LỚP
CBHD
GHI CHÚ
1
2149755
Phạm Thị Thuỳ Dương
55KD5
Thầy Nguyễn Sỹ Quế
05 SV
2
2027655
Nguyễn Thế Quân
55KD5
3
2142855
Hồ Văn Đường
55KD5
4
2140955
Trần Ngọc Hiếu
55KD5
Số ĐT: 0912 126 151
5
2148055
Lê Thị Thân
55KD5
6
2095255
Trần Văn Minh
55KD5
Thầy Nguyễn Đình Thi
SV làm ĐATN gặp thầy Thi vào 8h00 sáng thứ 3 hàng tuần tại VPBM
7
2016252
Nguyễn Hùng Dương
53KD8
8
2096755
Ngô Đình Diệm
55KD1
9
2154655
Trương Tuấn Cường
55KD2
10
2036155
Nguyễn Phạm Sơn Tùng
55KDE
Số ĐT: 0917 169 929
11
2013055
Đỗ Thu Thảo
55KDE
12
2000255
Lê Đức Duy
55KD4
Thầy Trương Ngọc Lân
SV làm ĐATN gặp thầy Lân vào 8h30 sáng thứ 2 hàng tuần tại VPBM
13
2018855
Trần Văn Nam
55KD5
14
2019852
Dương Hương Giang
52KD5
15
2049255
Nguyễn Bá Đức
55KD3
Số ĐT: 0912 101 142
16
2038455
Nguyễn Thị Phương Thảo
55KDE
17
2036355
Vũ Duy Phú
55KDE
18
2041255
Lê Thu Hường
55KD5
Thầy Đỗ Trọng Hưng
04 SV
19
2061655
Phùng Thị Hương
55KD6
20
2076452
Trần Đình Chính
52KD3
21
2000755
Lương Hữu Quân
55KD1
 Số ĐT: 0913 224 693
22
2115255
Trần Văn Thái
55KD4
Thầy Đỗ Trọng Chung
SV làm ĐATN gặp thầy Chung vào 8h00 sáng thứ 5 hàng tuần tại VPBM
23
2077855
Nguyễn Thị Miền
55KD6
24
2071455
Tạ Thị Hằng Nga
55KD6
25
2080655
Nguyễn Xuân Thắng
55KD4
Số ĐT: 0916 636 999
26
2102352
Nguyễn Văn Thìn
53KD7
27
2083855
Đoàn Văn Chiến
55KD3
Thầy Tôn Đại
04 SV
28
2146055
Nguyễn Sỹ Công
55KD4
29
2150755
Lê Văn Quân
55KD2
Số ĐT: 0913 204 477
30
2141055
Lương Quang Hùng
55KD6
31
2121255
Trần Đình Tuấn
55KD1
Thầy Nguyễn Mạnh Trí
Sinh viên làm việc chiều thứ 6, 3h hàng tuần tại 308, nhà Thí nghiệm
32
2075055
Ngô Sơn Tùng
55KD4
33
2130155
Phạm Hồng Vân
55KD5
34
2101855
Hoàng Văn Vang
55KD5
Số ĐT: 0903 451 088
35
2128855
Đỗ Thị Việt Trinh
55KDE
36
2081255
Nguyễn Trung Hiếu
55KDE
37
2165655
Bùi Trang
55KD3
Thầy Nguyễn Toàn Thắng
04 SV
38
2018755
Phạm Văn Nam
55KD6
39
2144255
Sầm Thị Hương Giang
55KDE
Số ĐT: 0903 229 908
40
2038555
Đào Minh Đức
55KDE
41
2035355
Lại Văn Minh
55KD1
Thầy Nguyễn Văn Đỉnh
SV làm ĐATN gặp thầy Đỉnh vào 8h30 sáng thứ 2 hàng tuần tại VPBM
42
2155555
Hoàng Nam Hưng
55KD4
43
2121155
Nguyễn Văn Công
55KD6
Số ĐT: 0912 474 529
TỔNG SỐ: 43 SV
CHÚ Ý:   Kế hoạch làm ĐATN đợt 4 của khóa 55KD & Khóa cũ đã được thông báo. Các bạn SV liên hệ với thầy HD theo số ĐT ở trên để thực hiện theo đúng tiến độ. Nếu các bạn không liên hệ được với thầy HD thì báo cho VPBM tại P509-A1-ĐHXD và liên hệ theo số 0936309616 (gặp cô Chi) trong tuần 30+31 để BM sắp xếp. Sau thời gian trên, các bạn SV tự chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của mình.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: