Ngôi trường nông thôn ở Brazil làm say đắm kiến trúc thế giới

Các kiến trúc sư trẻ, những người phía sau một trường học ở vùng nông thôn của Brazil, đã không hề mong đợi nhận được sự công nhận quốc tế cho công việc của mình. Mục tiêu của họ chỉ đơn giản là phục vụ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cộngContinue reading “Ngôi trường nông thôn ở Brazil làm say đắm kiến trúc thế giới”

Danh sách sinh viên học lại Đồ án cơ sở 2.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2154057 Nguyễn Thị Kim Anh 57KD5 NGUYỄN MẠNH TRÍ            Số ĐT: 0903 451 088 2 2151955 Võ Công Đặng 55KD5 3 2174756 Lê Văn Được 56KD4 4 2071751 Trần Đạo Hiếu 51KD6 5 2080954 Trần Quốc Huy 54KD4 6 2160557 Nguyễn DuyContinue reading “Danh sách sinh viên học lại Đồ án cơ sở 2.”