THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA NHÓM SINH VIÊN KHÓA 53KD LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

2107453 TRẦN ĐÌNH HÒA 53KD1 Thầy

Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

8SV

2029053 PHẠM QUÝ NAM 53KD1
2080253 BÙI CÔNG NGUYÊN 53KD1
2011253 TẠ VIỆT QUANG 53KD1
2103953 PHẠM HOÀNG THÔNG 53KD1
2076253 VƯ­ƠNG VĂN THUẦN 53KD1
2053053 NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN 53KD1
2047153 TRƯ­ƠNG VĂN VIỆT 53KD1
2100753 TRẦN VĂN DƯ­ƠNG 53KD2 Thầy

Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

8SV

2045653 NGUYỄN VĂN ĐẠO 53KD2
2033153 LÊ THỊ HƯ­ƠNG 53KD2
2013053 ĐẶNG THỊ THU HUYỀN 53KD2
2094853 LÊ ĐỨC LINH 53KD2
2039453 NGUYỄN VĂN QUANG 53KD2
2046453 NGUYỄN CHÍ TÂM 53KD2
2101953 TRẦN CÔNG THƯ­ƠNG 53KD2
2081053 NGÔ DUY HUY 53KD3 Thầy

Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

8SV

 

 

2090053 VŨ VĂN LÂM 53KD3
2035353 ĐÀO HOÀNG SƠN 53KD3
2102553 NGUYỄN MẠNH TUẤN 53KD3
2075053 VŨ ĐỨC GIA 53KD4
2044851 NGUYỄN HOÀNG  HIỆP 53KD4
2048753 LÊ VĂN NAM 53KD4
2078253 NGUYỄN VĂN QUYỀN 53KD4
2060053 V­ƯƠNG ĐÌNH TẤN 53KD4 Thầy

Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

8SV

 

 

 

2096053 VŨ NGỌC THÁI 53KD4
2018753 HOÀNG BÁ TRUNG 53KD4
2108453 LÊ VĂN AN 53KD5
2096653 TRẦN TRUNG HIẾU 53KD5
2114653 TRẦN VĂN HIẾU 53KD5
2033453 KHỔNG THỊ BÌNH MINH 53KD5
2075753 TRẦN ĐẠI NGHĨA 53KD5
2031053 ĐINH QUANG THUẬN 53KD3 Thầy

Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

8SV

 

2102853 NGUYỄN HỮU THÁI 53KD5
2033853 HOÀNG ANH TÚ 53KD5
2006553 NGUYỄN ANH TUẤN 53KD5
2007853 NGUYỄN QUANG DUY 53KD6
2089253 HÀ THỊ BÍCH ĐÀO 53KD6
2103553 NGUYỄN MINH ANH 53KD6
2062953 NGUYỄN THỊ LY 53KD6
2026153 MAI THU HƯ­ƠNG 53KD6 Thầy

Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

7SV

2115653 DƯ­ƠNG MINH LUÂN 53KD6
2121653 LÊ HOÀI SƠN 53KD6
2019253 NGUYỄN QUANG TUẤN 53KD6
2021153 PHẠM NGỌC TUẤN 53KD6
2069353 VŨ NGỌC CẢNH 53KD7
2113153 NGUYỄN VĂN ĐOÁN 53KD7
2097953 LÊ NGỌC ANH 53KD3 Thầy

Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

6SV

2016953 PHẠM THU HƯ­ƠNG 53KD3
2087753 ĐÀO THANH TÙNG 53KD3
2025453 LÂM MAI PH­ƯƠNG 53KD8
2099253 PHẠM MINH GIANG 53KD7
2029853 PHẠM VĂN NAM 53KD7
2057653 LÊ MINH NGUYỆN 53KD7 Thầy

Trần Quốc Bảo

Đt:0903255640

4sv

2044553 TRẦN NGỌC TÂN 53KD7
2070453 ĐẶNG VĂN TRƯ­ỜNG 53KD7
2014353 NGUYỄN ANH TUẤN 53KD7
2024453 VŨ VIỆT CÔNG 53KD8 Cô Vũ Ngọc Anh

Đt:0904449103

2112753 LÊ MINH CƯ­ỜNG 53KD8
2090353 NGUYỄN CAO CƯ­ỜNG 53KD8 Cô Nguyễn Hồng Hương

Đt:0982000227

2024753 ĐỖ HẢI ĐỒNG 53KD8
2017653 MAI VĂN HUY 53KD8 Thầy Tôn Đại

Đt:0913204477

3SV

2002553 NGUYỄN QUANG HUY 53KD8
2048853 HOÀNG THUỲ LINH 53KD8
2048453 HOÀNG THỊ LINH GIANG 53KD3 Thầy

Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

6sv

2103353 CAO ANH ĐAM SAN 53KD3
2088351 CÙ MINH  PHƯƠNG 53KD8
2075653 VŨ VIỆT TIẾN 53KD8
2111851 LÊ  VĂN  TUÂN 53KD8
2122453 NGUYỄN THỊ VÂN 53KD8

Sinh viên liên hệ trực  tiếp  với thầy, cô giáo hướng dẫn theo số địện thoại ở trên để xác định lịch làm việc. Đề đồ án tổng hợp và các thông báo xem trên trang web của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc : https://ltlskt-dhxd.com/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: