KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD, ĐỢT 2 NĂM 2012

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc tiến hành kiểm tra tiến độ các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 khóa 52KD vào lúc 14h30 ngày 20 tháng 9 năm 2012 tại văn phòng bộ môn 509A1. Nội dung kiểm tra tiến độ bao gồm: Tên đề tài tốt nghiệpContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD, ĐỢT 2 NĂM 2012”

Advertisement