KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD, ĐỢT 2 NĂM 2012

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc tiến hành kiểm tra tiến độ các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 khóa 52KD vào lúc 14h30 ngày 20 tháng 9 năm 2012 tại văn phòng bộ môn 509A1. Nội dung kiểm tra tiến độ bao gồm:

  • Tên đề tài tốt nghiệp đã được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.
  • Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500.
  • Chi tiết nhiệm vụ thiết kế đã thông qua giáo viên hướng dẫn.
  • Phương án sơ phác tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/200 hoặc 1/500.
  • Phương án sơ phác hình khối kiến trúc công trình.
  • Phần kỹ thuật dự kiến của đồ án tốt nghiệp (kết cấu, thang máy, nước, cảnh quan, nội thất hoặc vật lý kiến trúc)

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ. Những sinh viên không đạt yêu cầu của buổi kiểm tra tiến độ sẽ bị dừng đồ án tốt nghiệp.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: