THÔNG BÁO CHUYẾN THAM QUAN XUYÊN VIỆT NĂM 2013 KHOÁ 55

Thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm của khoa Kiến trúc và Quy hoạch, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức cho sinh viên khoá 55 đi tham quan xuyên Việt. Thời gian dự kiến từ ngày 17 tháng 02 năm 2013 đến ngày 01 tháng 03 năm 2013.

Để chuẩn bị cho chuyến đi nói trên, yêu cầu tất cả các sinh viên khoá 55 tập trung để nghe phổ biến về chương trình, nội dung và các thủ tục cần thiết để tham dự. Thời gian tập trung vào ngày thứ sáu, 21 tháng 12 năm 2012, tại hội trường G3 lúc 1h30 chiều.

Yêu cầu tất cả các sinh viên khoá 55 phải tham dự để nghe thông báo.

Kế hoạch và các giấy tờ có liên quan sẽ được gửi qua email đến các lớp trưởng.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: