DANH SAACH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP (HỌC LẠI) LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 NĂM 2013

Theo phân công của khoa Kiến trúc -Quy hoạch, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức hướng dẫn đồ án Tổng hợp cho sinh viên đang ký học theo lớp mở thêm (học lại) LOPHL-10. Danh sách cụ thể như dưới đây. Các bạn sinh viên có tên trong danhContinue reading “DANH SAACH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP (HỌC LẠI) LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 NĂM 2013”