THÔNG BÁO LỊCH RA ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO LỚP HỌC LẠI LOPHL-10 NĂM 2013

Thay mặt khoa Kiến trúc – Quy hoạch, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức buổi ra đề Đồ án tổng hợp cho lớp học lại LOPHL-10 năm 2013. Đề nghị các bạn sinh viên đã có tên trong danh sách đăng ký học lại Đồ án tổng hợp đến dự .

Thời gian : 8h30 sáng thứ 3 ngày 5/3/2013

Địa điểm : Phòng 21- H2

Khu đất thực hiện đồ án download tại đây

Advertisement

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN DD2 LỚP MỞ THÊM NĂM 2013

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

  1.  

2018953

NGUYỄN CÔNG BẰNG

55KD5

Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

 

  1.  

2174756

LÊ VĂN ĐƯỢC

56KD4

  1.  

2031756

ĐỖ ĐĂNG DƯƠNG

56QH1

  1.  

2184655

BADAMSUREN E.BAYAR

56KD2

Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

  1.  

2098450

PHẠM VĂN LÂM

52KD4

  1.  

2035353

ĐÀO HOÀNG SƠN

53KD3

Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

  1.  

2089751

LÊ NGỌC THANH

51KD9

 

Sinh viên có tên trong danh sách phân công liên hệ trực tiếp với thầy theo số điện thoại trong bảng phân công để nhận đề và lên lịch làm việc