DANH SAACH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP (HỌC LẠI) LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 NĂM 2013

Theo phân công của khoa Kiến trúc -Quy hoạch, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức hướng dẫn đồ án Tổng hợp cho sinh viên đang ký học theo lớp mở thêm (học lại) LOPHL-10. Danh sách cụ thể như dưới đây.

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách liên hệ trực tiếp với thầy theo số điện thoại trong bảng phân công. Sinh viên không gặp thầy sẽ không có điểm quá trình

 

Bộ môn sẽ tổ chức buổi ra đề tập trung, các bạn sinh viên tiếp tục theo dõi thông báo để đến dự. 

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

 1.  

2014153

NGUYỄN ĐỨC ANH

53KD7

Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

10SV

 1.  

2036052

NGUYỄN TUẤN ANH

52KD7

 1.  

2123853

PHẠM QUỐC ANH

53KD7

 1.  

2048950

TRẦN HUỲNH ANH

50KD5

 1.  

2112753

LÊ MINH CƯỜNG

53KD8

 1.  

2075852

TRẦN MINH THÙY

52KD4

 1.  

2039553

NGÔ TRUNG KIÊN

53KD8

 1.  

2075152

TRẦN QUANG HẢI

52KD6

 1.  

2085053

PHẠM ĐÌNH HANH

53KD2

 1.  

2073053

NGUYỄN VĂN HIỆP

53KD3

 1.  

2132449

HOÀNG LÊ DŨNG

49KD1

Thầy Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

5SV

 1.  

2083853

NGHIÊM TRÙNG DƯƠNG

53KD6

 1.  

2041953

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

53KD4

 1.  

2056352

NGUYỄN QUỐC ĐÔNG

52KD3

 1.  

2009949

NGÔ TRỌNG HIẾU

49KD1

Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

4SV

 1.  

2007653

NGUYỄN HỮU HUÂN

53KD5

 1.  

2020053

NGUYỄN VĂN HÙNG

53KD1

 1.  

2035652

NGÔ QUÝ KHOA

52KD4

 1.  

2121053

NGÔ MINH LUẬN

53KD8

Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

3SV

 1.  

2029053

PHẠM QUÝ  NAM

53KD1

 1.  

2080253

BÙI CÔNG NGUYÊN

53KD1

 1.  

2035053

ĐOÀN ĐÌNH PHÚC

53KD4

Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

3sv

 1.  

2061750

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

50KD3

 1.  

2039453

NGUYỄN VĂN QUANG

53KD2

 1.  

2058352

NGUYỄN ANH QUYỀN

52KD7

Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

4SV

 1.  

2081753

NGUYỄN LỤC SOẠN

53KD6

 1.  

2089553

NGÔ THẾ TÂM

53KD6

 1.  

2020753

TRẦN NGỌC TÂN

53KD6

 1.  

2099553

LÊ TRỌNG TẤN

53KD5

Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

4SV

 1.  

2087752

TRẦN VĂN THẠCH

52KD8

 1.  

2095951

NGUYỄN HOÀNG LONG

53KD2

 1.  

2079453

PHẠM QUYẾT TIẾN

53KD7

 1.  

2022150

LÝ MẠNH TOÀN

51KD7

Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

3SV

 1.  

2001953

TRẦN ĐỨC TÚ

53KD2

 1.  

2036953

VŨ GIA TÙNG

53KD5

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: