THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD THÁNG 3 NĂM 2013

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ kiểm tra tiên độ đợt 1 cho các sinh viên khóa 53KD (và các sinh viên khóa cũ) làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2013. Nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h30 sáng thứ 6 ngày 29-3-2013.

2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT Phòng 509 nhà A1

3. Thành phần: Tất cả các bạn sinh viên và Giảng viên hướng dẫn trong danh sách phân công hướng dẫn tốt nghiệp của bộ môn.

4 Nội dung kiểm tra:

– Tên đề tài

– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (có đầy đủ yêu cầu quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật)

– Bản đồ khu đất (bản đồ vị trí + bản đồ hiện trạng 1/500)

– Sơ phác Tổng mặt bằng và hình khối công trình.

– Xác định phần kỹ thuật của đồ án gồm 1 trong các lĩnh vực: Vật lý kiến trúc, đánh giá tác động môi trường, cảnh quan, kết cấu, hạ tầng (san nền, giao thông), nội thất

5. Đánh giá:

– Kết quả kiểm tra được đánh giá theo thang 10 và sẽ tính vào điểm quá trình

– Sinh viên không đến kiểm tra sẽ bị đình chỉ đồ án.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: