SV 53KD LÊN VP BM LẤY ”PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP”

   Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:   Các bạn sinh viên lên vP bộ môn (P509-A1) lấy ” PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP”. Mỗi bạn sv lấy 02 tờ: _ 01 tờ xin nhận xét của GVHD chính                  Continue reading “SV 53KD LÊN VP BM LẤY ”PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP””

Advertisement

THÔNG BÁO CHO SV 53KD LÊN VP BM LẤY ”PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP”

Bộ môn Lý thuyết & lịch sử kiến trúc thông báo:      Các bạn sinh viên 53KD lên văn phòng bộ môn (P509-A1) lấy “PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP’. Mỗi sinh viên lấy 02 tờ (01 phiếu xin nhận xét của Gv hướng dẫn chính, 01 phiếu xin nhận xét của GVContinue reading “THÔNG BÁO CHO SV 53KD LÊN VP BM LẤY ”PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP””