Chuyên đề thiết kế nhà trẻ – Đồ án K2

IMG_00001635

Nhằm phục vụ tốt hơn cho việc tiến hành đồ án K2, Ban Đào tạo chất lượng cao đã mời Ths. Ngô Thanh Giang, chuyên gia giáo dục mầm non, người có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành họat động và thiết kế xây dựng nhà trẻ và trường mẫu giáo đến giới thiệu chuyên đề về thiết kế nhà trẻ cho sinh viên các lớp 57KDE và 57KDF. Buổi nói chuyện chuyên đề ra diễn ra thú vị và sôi nổi, với sự tham gia của tất cả sinh viên 2 lớp KDF và KDE cũng như các giáo viên hướng dẫn đồ án. Sau phần trình bày về các vấn đề là phần thảo luận tương tác về các thiết kế của nhà trẻ trong thực tế.

Continue reading “Chuyên đề thiết kế nhà trẻ – Đồ án K2”

Advertisement