THÔNG BÁO VỀ BUỔI THI MÔN ”THIẾT KẾ Ý TƯỞNG” LỚP 56 QH

 Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:

BUỔI THI MÔN ”THIẾT KẾ Ý TƯỞNG” LỚP 56QH

– Thời gian: Tiết 1 đến tiết 12 Thứ 4 ngày 04/12/2013 (tuần 17)

– Phòng thi: P01-04-05 nhà C4