DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT HỌC LẠI ĐỢT THÁNG 8-2014

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách lên văn phòng bộ môn vào 8h00 sáng, thứ 4, ngày 20/8/2014 để gặp các thầy và nhận nhiệm vụ thực tập – Cập nhật ngày 22 tháng 8 năm 2014 TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2166254 Trần Xuân  CườngContinue reading “DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT HỌC LẠI ĐỢT THÁNG 8-2014”