Đề đồ án tổng hợp khóa 55KD – bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc

  Sinh viên download nhiệm vụ thiết kế theo các đường link sau Vị trí khu đất Nhiệm vụ thiết kế Khu đất-bản Autocad Yêu cầu các bạn sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để có lịch làm việc cụ thể.