Đề đồ án tổng hợp khóa 55KD – bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc

unnamed

 

Sinh viên download nhiệm vụ thiết kế theo các đường link sau

Yêu cầu các bạn sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để có lịch làm việc cụ thể.

Advertisement

2 thoughts on “Đề đồ án tổng hợp khóa 55KD – bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc”

    1. Hiện nay bộ môn chưa có kế hoạch bảo vệ đồ án tổng hợp khóa 55KD. Theo lịch dự kiến sẽ là cuối tuần 12, lịch cụ thể sẽ được thông báo trên website bộ môn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: