ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC

Do thầy Nguyễn Đình Thi có cuộc họp đột xuất nên nhóm SV học môn ĐỒ ÁN TỔNG HỢP và THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT  do thầy Thi hướng dẫn sẽ tạm chuyển buổi học như sau ( chỉ riêng tuần này) : Thời gian như lịch hằng tuần: sáng thứ 4 (10/09/2014) ThờiContinue reading “ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC”

Advertisement