ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC

Do thầy Nguyễn Đình Thi có cuộc họp đột xuất nên nhóm SV học môn ĐỒ ÁN TỔNG HỢPTHỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT  do thầy Thi hướng dẫn sẽ tạm chuyển buổi học như sau ( chỉ riêng tuần này) :

  • Thời gian như lịch hằng tuần: sáng thứ 4 (10/09/2014)
  • Thời gian học tuần này : 8h00 sáng Thứ 5 (11/09/2014)
  • Địa điểm : VPBM (P509-nhà A1- Trường ĐHXD)
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: