DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHOÁ 54KD-QH & KHÓA CŨ NGÀNH KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH

THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN (TUẦN 8 ĐẾN TUẦN 22): ngày 29/9/2014 đến ngày 11/01/2015 – Tuần 7 (từ ngày 22/9/2014 đến 27/9/2014) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp + Giao đồ án TN – Tuần 8 (từ ngày 29/9/2014 đến ngày 4/3/2014): sinh viên làm việcContinue reading “DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHOÁ 54KD-QH & KHÓA CŨ NGÀNH KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH”