DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHOÁ 54KD-QH & KHÓA CŨ NGÀNH KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH

  1. THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN

(TUẦN 8 ĐẾN TUẦN 22): ngày 29/9/2014 đến ngày 11/01/2015

– Tuần 7 (từ ngày 22/9/2014 đến 27/9/2014) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp + Giao đồ án TN

– Tuần 8 (từ ngày 29/9/2014 đến ngày 4/3/2014): sinh viên làm việc với GVHD theo danh sách phân công  gửi về các bộ môn

– Tuần 10: (từ ngày 13/10/2014 đến 18/10/2014): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM     Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 1:

– Tên đề tài.

– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (có đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch).

– Bản đồ khu đất ( gồm bản đồ vị trí và bản đồ hiện trạng 1/500).

– Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình (với BMDD, LT, CN), sơ phác quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian (với BMQH, KTCQ).

– Đăng ký phần kỹ thuật cho đồ án (Nội thất, kết cấu, VLKT, CQ, hạ tầng với đề tài công trình- hạ tầng- quy hoạch, Đánh giá tác động môi trường với đề tài Quy hoạch – Công nghiệp).

– Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 2 và điểm chấm sơ khảo.

– Tuần 11 đến hết tuần 15: (từ ngày 20/10/2014 đến 22/11/2014): Sinh viên tiếp tục làm việc với Cán bộ hướng dẫn.

– Tuần 16: (từ ngày 24/11/2014 đến 29/11/2014)  : Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại BM

Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2:

– Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng,  mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình. Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.

– Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 1 và điểm chấm sơ khảo.

– Tuần 17 đến hết tuần 21: (từ ngày 01/12/2014 đến 03/01/2015): Sinh viên thể hiện đồ án TN.

  1. BẢO VỆ SƠ KHẢO

– Tuần 22 (từ ngày 05/01/2015 đến 10/01/2015): Chấm sơ khảo tại các Bộ môn chuyên ngành.

Lưu ý: Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 cho bộ môn trong ngày bảo vệ sơ khảo.

  1. BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

– Tuần 24 (từ ngày 19/01/2015 đến 24/01/2015): Bảo vệ chính thức Đồ án tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 thuyết minh A3 cho Hội đồng chấm TN trong ngày bảo vệ tốt nghiệp.

Chú ý:

– SV vắng các đợt kiểm tra tiến độ không có lý do chính đáng, BM lập danh sách gửi về Khoa để đình chỉ ĐATN.

– SV tự ý bỏ ĐATN mà không có sự đồng ý của GVHD cũng sẽ bị đình chỉ một năm và chỉ được làm cùng với khóa tiếp theo (không được làm đợt tiếp theo).

– Ngày, giờ, địa điểm cụ thể chấm Sơ khảo và Bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên xem thông báo tại VP Khoa và VP các Bộ môn chuyên ngành.

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2153154 Lên Ngọc Anh 54KD1 Thầy Nguyễn Đình Thi Số ĐT: 0917 169 929
2 2176154 Nguyễn Đức Hiệp 54KD1
3 2035353 Đào Hoàng Sơn 53KD3
4 2018753 Hoàng Bá Trung 53KD4
5 2091353 Nguyễn Thị Thu 53KD4
6 2049753 Phan Việt Vương 53KD5
7 2103554 Mẫn Hồng Dương 54KD3 Thầy Tôn Đại                Số ĐT: 0913 204 477
8 2034754 Cấn Văn Tuyến 54KD6
9 2105853 Nguyễn Như Linh 53KD5 Thầy Đỗ Trọng Chung  Số ĐT: 0916 636 999
10 2099553 Lê Trọng Tấn 53KD5
11 2096653 Trần Trung Hiếu 53KD5
12 2063852 Nguyễn Mạnh Hùng 52KD1
13 2109853 Trịnh Thanh Hưng 54KD6
14 2033253 Đỗ Mai Quốc Anh 53KD7
15 2044553 Trần Ngọc Tân 53KD7 Thầy Trương Ngọc Lân  Số ĐT: 0912 101 142
16 2031453 Nguyễn Huy Hoàng 53KD8
17 2024453 Vũ Việt Công 53KD8
18 2039553 Ngô Trung Kiên 53KD8
19 2127353 Nguyễn Văn Tiến 53KD8
20 2026153 Mai Thu Hương 53KD6
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: