LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 55KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức buổi bảo vệ đồ án tổng hợp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 chiều thứ 3 ngày 4/11/2014

2. Địa điểm: phòng P1, P2, P3, P6 nhà C4.

3. Nội dung:

– Sinh viên trình bày khối lượng làm việc bằng các bản vẽ in trên giấy A0 trước các hội đồng chấm đồ án.

– Danh sách sinh viên tại các hội đồng sẽ thông báo trên trang web bộ môn trong thời gian tới và dán trước cửa các phòng P1,2,3.6 nhà C4 vào ngày bảo vệ.

– Các bạn sinh viên cần có mặt đúng giờ để chuẩn bị bảo vệ. Sinh viên đến muộn hoặc không đến sẽ bị dừng đồ án.

– Khối lượng bản vẽ yêu cầu gồm đầy đủ: tối thiểu 2 mặt cắt, các mặt đứng, toàn bộ các mặt bằng, tổng mặt bằng, các bản phân tích hiện trạng khu đất, các phối cảnh, tiểu cảnh.

– Tất cả các bản vẽ làm trên giấy A0, khối lượng tối đa không quá 12 tờ. Tất cả các bản vẽ khi trình bày trước hội đồng phải căng hoặc dán lên bảng.

– Nghiêm cấm thể hiện âm bản (nét trắng nền đen) hoặc dùng các hình thức media khác.

Chúc các bạn làm bài tốt !

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: