Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 2 LOPNV20

1 2071557 Vũ Phương Anh 57KD4 2 2107255 Mai Tiến Chuẩn 55Qh1 3 2111256 Ngô Xuân Cường 56KD3 4 2125755 Trần Văn Hải 55KD6 5 2030756 Nguyễn Trung Kiên 56KD6 6 2023058 Phạm Tuấn Linh 58KD8 7 2059453 Phạm Xuân Linh 53KD2 8 2044752 Đôn Minh Quân 53KD4 9 2041753 Nguyễn Ngọc Sơn 53KD8 10Continue reading “Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 2 LOPNV20”

Advertisement

Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 1 LOPNV20

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2007658 Lại Vĩ Đại 58QH2 Vũ Ngọc Anh 2 2031358 Nguyễn Thị Minh Hằng 58KD3 3 2030756 Nguyêễn Trung Kiên 56KD6 4 2044752 Đôn Minh Quân 53KD4 Số ĐT: 0904449103 5 2078958 Vũ Quang Tiến 58KD6 6 2134556 Trần Văn Tuấn 56KD3 TỔNG SỐ:Continue reading “Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 1 LOPNV20”