Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 2 LOPNV17 (THÁNG 5/2015)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2153958 Lê Tuấn Anh 58KDF Nguyễn Mạnh Trí Chiều thứ 4 tại 509 nhà A1 Số ĐT: 0903 451 088 2 2007658 Lại Vĩ Đại 58QH2 3 2154558 Hoàng Anh Giang 58KDF 4 2209556 Ngô Gia Linh 56KD1 5 2019953 Lương Thành Trung 53KD5Continue reading “Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 2 LOPNV17 (THÁNG 5/2015)”

Advertisement

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55 ĐỢT (THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2 cho các bạn sinh viên khóa 55 và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 3 (T3/2015). Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 6 ngày 08 tháng 05 năm 2015.Continue reading “KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55 ĐỢT (THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

DANH SÁCH SV LÀM PHẦN KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3/2015)

DANH SÁCH SV LÀM PHẦN KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3/2015) Các bạn sinh viên đang làm ĐATN  đợt 4 (tháng 3/2015)  đăng ký phần kỹ thuật không phải là nội thất (phần nội thất sẽ do thầy HD chính hướng dẫn luôn) chú ý xem lich phân thầy HD phần kỹ thuật dưới đây đểContinue reading “DANH SÁCH SV LÀM PHẦN KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3/2015)”

LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 CÁC LỚP KHÓA 58KD

LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 CÁC LỚP KHÓA 58KD  – Thời gian: từ 8h00 đến 16h30 chủ nhật ngày 10 tháng 05 năm 2015 – Yêu cầu của môn học là thực hiện 1 đồ án thiết kế nhanh trong vòng 1 ngày. Thể hiện màu hoàn toàn bằng tay, chất liệu thể hiệnContinue reading “LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 CÁC LỚP KHÓA 58KD”

LỊCH HỌC LÀM MÔ HÌNH CỦA MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 TẠI XƯỞNG MÔ HÌNH

TT MÃ MH MÔN HỌC LỚP Ngày học PHÒNG CBHD lý thuyết ĐT Tiết Thứ NT 1 351612 CƠ SỞ KiẾN TRÚC 2 59KD1 8-12 5 07/05/2015 XƯỞNG MÔ HÌNH Đỗ Trọng Hưng 0913 224 693 2 59KD2 8-12 3 05/05/2015 Nguyễn Bá Minh 0995 893 105 3 59KD3 1-6 4 06/05/2015 Nguyễn Toàn ThắngContinue reading “LỊCH HỌC LÀM MÔ HÌNH CỦA MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 TẠI XƯỞNG MÔ HÌNH”

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 4-2015) KHOÁ 55KD-QH & KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN  (TỪ TUẦN 37 ĐẾN TUẦN 51): từ ngày 20/4/2015 đến ngày 27/7/2015 – Tuần 37 (từ ngày 20/04/2015 đến 28/02/2015) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp + Giao đồ án TN – Tuần 38 (từ ngày 27/4/2015 đến ngàyContinue reading “KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 4-2015) KHOÁ 55KD-QH & KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”