LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 58KD VÀ 58QH

Bộ môn Lý thuyết & lịch sử kiến trúc thông báo:        LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 58KD VÀ 58QH NGÀY HỌC: 14h00 Thứ 2 ngày 23 tháng 03 năm 2015 Lớp trưởng các lớp lên VPBM (P509-A1) lấy BẢN CAM ĐOAN & GIẤY GIỚI THIỆU trong buổi sáng thứ 2Continue reading “LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 58KD VÀ 58QH”

Advertisement

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55KD ĐỢT 4 (T3/2015)

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ Lần 1 cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 4 (Tháng 3/2015) thuộc bộ môn quản lý. Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian : 8h30 sáng thứContinue reading “KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55KD ĐỢT 4 (T3/2015)”