DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC LẠI – NV19 LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( CẬP NHẬT ĐỀ ĐỒ ÁN NGÀY 19-3)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD 1 2020154 Đinh Huy Hoàng 54KD3 Thầy Trương Ngọc Lân 2 2070454 Nguyễn Hữu Hoàng 54KD3 3 2073253 Đỗ Đình Huy 53KD8 4 2118552 Nguyễn Hiền Long 54KD5 Số Đt: 0912 101 142 5 2039453 Nguyễn Văn Quang 53KD2 6 2120355 Trần Đình Quý 55KD2 Thầy ĐỗContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC LẠI – NV19 LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( CẬP NHẬT ĐỀ ĐỒ ÁN NGÀY 19-3)”

Advertisement