DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH, KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ 1 2149755 Phạm Thị Thuỳ Dương 55KD5 Thầy Nguyễn Sỹ Quế 05 SV 2 2027655 Nguyễn Thế Quân 55KD5 3 2142855 Hồ Văn Đường 55KD5 4 2140955 Trần Ngọc Hiếu 55KD5 Số ĐT: 0912 126 151 5 2148055 Lê Thị Thân 55KD5 6 2095255 TrầnContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH, KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH & KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN  (TỪ TUẦN 30 ĐẾN TUẦN 44): ngày 02/3/2015 đến ngày 06/6/2015 – Tuần 29 (từ ngày 23/02/2015 đến 28/02/2015) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp + Giao đồ án TN – Tuần 30+31 (từ ngày 02/3/2015 đến ngày 14/3/2015):Continue reading “KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3-2015) KHOÁ 55KD-QH & KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”