LỊCH HỌC LÀM MÔ HÌNH CỦA MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 TẠI XƯỞNG MÔ HÌNH

TT MÃ MH MÔN HỌC LỚP Ngày học PHÒNG CBHD lý thuyết ĐT Tiết Thứ NT 1 351612 CƠ SỞ KiẾN TRÚC 2 59KD1 8-12 5 07/05/2015 XƯỞNG MÔ HÌNH Đỗ Trọng Hưng 0913 224 693 2 59KD2 8-12 3 05/05/2015 Nguyễn Bá Minh 0995 893 105 3 59KD3 1-6 4 06/05/2015 Nguyễn Toàn ThắngContinue reading “LỊCH HỌC LÀM MÔ HÌNH CỦA MÔN CƠ SỞ KIẾN TRÚC 2 TẠI XƯỞNG MÔ HÌNH”

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 4-2015) KHOÁ 55KD-QH & KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: 15 TUẦN  (TỪ TUẦN 37 ĐẾN TUẦN 51): từ ngày 20/4/2015 đến ngày 27/7/2015 – Tuần 37 (từ ngày 20/04/2015 đến 28/02/2015) : Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp + Giao đồ án TN – Tuần 38 (từ ngày 27/4/2015 đến ngàyContinue reading “KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 4-2015) KHOÁ 55KD-QH & KHÓA CŨ TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”