DANH SÁCH SV LÀM PHẦN KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3/2015)

DANH SÁCH SV LÀM PHẦN KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3/2015) Các bạn sinh viên đang làm ĐATN  đợt 4 (tháng 3/2015)  đăng ký phần kỹ thuật không phải là nội thất (phần nội thất sẽ do thầy HD chính hướng dẫn luôn) chú ý xem lich phân thầy HD phần kỹ thuật dưới đây đểContinue reading “DANH SÁCH SV LÀM PHẦN KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 (THÁNG 3/2015)”

LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 CÁC LỚP KHÓA 58KD

LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 CÁC LỚP KHÓA 58KD  – Thời gian: từ 8h00 đến 16h30 chủ nhật ngày 10 tháng 05 năm 2015 – Yêu cầu của môn học là thực hiện 1 đồ án thiết kế nhanh trong vòng 1 ngày. Thể hiện màu hoàn toàn bằng tay, chất liệu thể hiệnContinue reading “LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 CÁC LỚP KHÓA 58KD”